6
11
7
8
9

Davet

Yaşlı Diyerek Tedavisiz Kalma Dönemi Bitiyor, Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme ile Hematolojik Kanser Tedavisi Kişiselleştiriyor.

Geriatrik Hematoloji Derneği tarafından düzenlenecek 9. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi 25-27 Eylül 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir. Günümüzde toplumsal değişimde en önemli fark hızla yaşlanma sonrası değişen toplumsal gereksinimler ve bunun doğal getirisi sağlık uygulama alanında artan hematolojik kanserlerdir.

Yıllardır genç nüfusumuzla planlama yapan bir ülke olarak aynı zamanda hızlı yaşlanan bir topluluğa dönüşmekteyiz. 2019 yılında 83 milyon toplam nüfusta %9.1 yaşlı nüfus ile 7.750.000 sayısından 2023 de %10 yaşlı nüfusla 8.5 milyon yaşlısı olan birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusuna eşit 65 yaş üstü insanı ile yeni sorunlar ile karşı karşıya kalacağız. Bu değişimin farkına varan Geriatrik Hematoloji Derneği yaşla artan hematolojik kanserlerin tanı ve tedavi sürecinde yaşlı bireye özgü yaklaşımların belirlenmesi ve bu konuda hazır uygulayıcıların oluşturulması amacı ile çalışmaktadır. Kongrede hematoloji uzmanları ve multidisipliner ilke ile yaşlı hasta ile ilişkili diğer branşlardaki uzmanları bir araya getirerek zor hasta olan yaşlı bireyin hak ettiği ölçüde tedavi edilmesine bilimsel verilerle destek olmayı amaçlamaktadır.

Yaş eşlik eden hastalıkları ve beraberinde çoklu ilaç kullanımlarını bir arada barındıran 'komorbiditesi' yüksek bir durumdur. Böyle bir durumda tedavi kararının verilmesinde hastanın kaldırabileceği (tolere edebileceği) tedavi seçeneklerine erişmesinin sağlanması çok önemlidir. Dar bakış açısı ile nasıl olsa yaşlı denerek tedavisiz bırakılma riski pek çok hastamız için önemli bir risk oluşturmaktadır. Hastaların 'kapsamlı geriatrik değerlendirme' kavramında özel yöntemlerle fit unfit ve frajil olarak gruplandırılması tedavisel algoritmaların bireyselleştirilmesini sağlayacaktır. Bu açıdan yardımcı sağlık personelinin desteği çok önemlidir. 6 yıldır kongre içinde gerçekleştirilen Onkoloji Hemşireliği Derneği ile ortaklaşa 2 gün planlanan Geriatrik Hematoloji Hemşireliği eğitim programı bu yılda 100’den fazla katılımcı ile gerçekleşecek ve kırılgan yaşlı hematolojik kanser hastalarının yönetimi tüm takım ile geliştirilecektir.

Kanser tedavisinde son zamanlarda artan akıllı ve hedefe yönelik tanımları ile popüler olan tedavi değişiklikleri yaşlı hastalar için çok önemli bir değerlendirme fırsatı vermekte olup, standart tedaviler için uygun olmayan pek çok yaşlı hasta bu yeni tedavi seçenekleri ile daha uzun yaşam ve 'kaliteli' bir yaşam şansı sağlamaktadır. Hematolojik kanser tedavisinde immünolojik hedefli tedaviler yine yaşlı hastalar için önemli bir umut olmuştur. Kongrede alanının uzmanları tarafından gerçekleştirilecek sunumlarla ilgili alan uzmanlarının yaşlı bireyde hematolojik kanserlerin yönetimi konusunda güncel bilgi farkındalığı en üst düzeye çıkarılacak ve gelecekte bu konuda uzmanlaşmış Geriatrik Hematoloji Uzmanlarının başlangıç eğitimleri sağlanacaktır.

Hücresel tedaviler pek çok alanda kullanım için denenmekte olup hızla gelişen teknoloji ile genetik müdahale ile özelleştirilmiş hücre tedavileri çocuk kan kanserlerinde standart tedavi onayını almıştır. Uygulama başarıları ile genişleyen kullanım alanlarından birisi de standart kemoterapiyi kaldıramayacak yaşlı hasta grubuolan bu tedavi seçeneği de tartışılacaktır. Yaşlı hastaların tedavi uygulaması dışı gereksinimlerinin ilgili tüm kuruluşlarla değerlendirilmesi ve buna uygun planlamaların yapılması gereksinimi Palyatif Bakım ve Evde Bakım gibi iki önemli konu başlığının da tartışılıp geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu açıdan ilgilileri bir araya getiren kongremizde hematolojik kanser tedavisi gören yaşlı hastaların palyatif ve evde bakım planlamaları ve bunun gelecek projeksiyonları dökümante edilecektir.

Kongre sonrası elde edilecek bilgi ve tartışma sonuçları ilgili kamu ve özel kuruluşlarla paylaşılarak sadece bilimsel değil toplumsal davranış değişikliklerinin planlanmasına katkıda bulunacaktır.

Derneğimiz ASH (American Society of Hematology) ve EHA (The European Hematology  Association) bünyesinde bulunan Geriatrik Hematoloji Alt Komiteleri ile yakın ilişkide, SIOG (International Society of Geriatric Oncology) ile de bilimsel ve yönetsel çalışmalar içindedir. Bu sene kongremize “EHA-Scientific Working Group ofAging and Hematology" üyesi Prof. Raul Cordabakonuşmacı olarak katılacaktır. Geçen sene uygulamaya başladığımız olgu sunumu tabanlı oturumları bu sene de devam ettirerek daha interaktif ve bilimsel olarak daha yoğun bir kongre programı sizleri bekliyor olacak.

Saygılarımızla,

Geriatrik Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu

 

 

 

Kurullar

Geriatrik Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Osman İLHAN

İkinci Başkan
Prof. Dr. Ahmet Burhan FERHANOĞLU

Genel Sekreter
Prof. Dr. Zafer GÜLBAŞ

Araştırma Sekreteri
Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Sayman
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Üye
Prof. Dr. Rıdvan ALİ

Üye
Prof. Dr. Meliha NALÇACI


Hemşirelik Düzenleme Kurulu

Koordinatörler
Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan
Doç. Dr. Ayşe Özkaraman

Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan
Doç. Dr. Ayşe Özkaraman
Doç. Dr. İmatullah Akyar
Doç. Dr. Pınar Tekinsoy Kartın
Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Özdemir
Arş. Gör. Füsun Uzgör
Uzm. Hemş. Esra Atakul

  Sekreterya
Arş. Gör. Füsun Uzgör
Uzm. Hemş. Esra Atakul

 

 

Genel Bilgiler

Kongre Yeri Ve Tarihi

9. Ulusal Geriatrik Hematoloji kongresi, 25 - 27 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecektir.


Kongre Web Sitesi

Kongre canlı yayınlarını www.dijitalkongre.com sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Davet Mektubu

Kaydını tamamlamış olan toplantı katılımcılarına, toplantılara katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla, talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamamaktadır.

 

Kredilendirme

Kongremiz European Board for Accreditation in Hematology tarafından kredilendirilmiştir.


Katılım Sertifikası

Katılım sertifikaları kongrenin son günü, www.dijitalkongre.com üzerinden alınabilecektir.

 

#deventsocial

Gerçekleştirdiğimiz son projeler ve güncel gelişmeler hakkında daha fazla bilgi almak için sosyal ağ hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Kayıt

Kayıt Ücreti

  29 Haziran 2020 Öncesi 29 Haziran 2020 Sonrası
Kayıt Ücreti 3.250 TL 3.750 TL

Genel Kurallar

Kayıt Ücreti; Toplantılara online olarak tek bir kişiye ait katılımı içermektedir.

Vergiler; Kayıt ücretlerine KDV (%18) eklenecektir.

Ödemeler; Kayıt ücretleri organizasyon acentası hesaplarına ödenmelidir. Ödemeler karşılığında fatura düzenlenerek, organizasyon sonrasında kargolanacaktır.

İptaller; Kayıt ve konaklama taleplerinin son iptal tarihi 29 Ağustos 2020’dir.  Bu tarihten sonra gerçekleşecek olan iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır. Bu tarihten önce yapılan kayıt ve konaklama iptalleri için yapılacak olan geri ödemeler, kongre başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde, banka ödemesi yolu ile bildirilen hesaplara ödenecektir.

 

Bilimsel Program

9. ULUSAL GERİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ
BİLİMSEL PROGRAM
25 – 27 Eylül 2020

 

25 EYLÜL 2020 - CUMA
17:55 – 18:00 Açılış
Dr. Zafer Gülbaş, Dr. Ayşe Özkaraman, Dr. Osman İlhan
18:00 – 18:40 Oturum Başkanları: Dr. Osman İlhan, Dr. Zafer Gülbaş
Geriatric Hematology: Present – Future
Dr. Raul Cordoba
18:45 – 19:15 Geriatrik Hematoloji’de Laboratuvar
Dr. Yahya Laleli
19:15 – 19:45 Geriatrik Hematoloji’de Psikiyatri
Dr. Erguvan Tuğba Özel Kızıl
19:45 – 20:15 Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Çetiner, Dr. Günhan Gürman, Dr. Sevinç Kutlutürkan
Geriatrik Hematoloji Hastalarının Hastalığa Uyumu ve Rehabiltasyonu
Dr. Havva Tel
20:15 – 20:45 S.B. Hematolojide Endikasyon Dışı Onay Süreci
Dr. Banu Bayar
20:45 – 21:15 Covid-19 Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Dr. Alpay Azap

 

26 EYLÜL 2020 – CUMARTESİ
10:00 – 10:45 Oturum Başkanları: Dr. Muhit Özcan, Dr. Burhan Ferhanoğlu
B Hücreli Lenfomalarda Relaps Refrakter Nasıl Tedavi Edelim?
Olgu: Dr. Güldane Cengiz Seval
Tartışmacılar: Dr. Önder Arslan, Dr. Mustafa Yenerel, Dr. Ali Uğur Ural
10:50 – 11:35 Oturum Başkanları: Dr. Meral Beksaç, Dr. Hayri Özsan
Myelomada Relaps Refrakter Nasıl Tedavi Edelim?
Olgu: Dr. Simge Erdem
Tartışmacılar: Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Dr. Hasan Kaya, Dr. Ömür Gökmen Sevindik
11:40 – 11:50 Kahve Arası
11:55 – 12:40 Uydu Sempozyum
R/R kHL de İmmunoterapiler ve Nivolumab Deneyimler
Oturum Başkanı: Dr. Osman İlhan

İmmunoterapiler ve Nivolumab
Konuşmacı: Dr. Zafer Gülbaş

Türkiye’de Artan Nivolumab Deneyimi
Konuşmacı: Dr. Mehmet Ali Özcan
12:45 – 13:30 Uydu Sempozyum
Akut Lenfoblastik Lösemide Blinatumomab ile BiTE İmmunoterapisi
Oturum Başkanı: Dr. Yahya Büyükaşık
Konuşmacı: Dr. İrfan Yavaşoğlu
13:35 – 14:20 Oturum Başkanları: Dr. Erdal Kurtoğlu, Dr. Oral Nevruz
T Hücreli Lenfomalarda Relaps Refrakter Nasıl Tedavi Edelim?
Olgu: Dr.Ramazan Öcal
Tartışmacılar: Dr. Haluk Demiroğlu, Dr. İrfan Yavaşoğlu, Dr. Meltem Olga Akay
14:25 – 15:10 Oturum Başkanları : Dr. Muzaffer Demir, Dr. Naci Tiftik
Trombositopeni ve Kanama Diyatezi
Olgu: Dr.Nur Oğuz Davutoğlu
Tartışmacılar: Dr. Cem Ar, Dr. Pervin Topçuoğlu, Dr. Eren Gündüz
15:15 – 16:00 Oturum Başkanları: Dr. Orhan Ayyıldız, Dr. Birol Güvenç
Myeloproliferatif Hastalıklar
Olgu: Dr. Tuba Ersal
Tartışmacılar: Dr. Rıdvan Ali, Dr. Ahmet Emre Eşkazan, Dr. Güray Saydam
16:05 – 16:50 Oturum Başkanları: Dr. Hakan Göker, Dr. Deniz Sargın
Geriatride Allojeneik Transplantasyon
Olgu: Dr. Deniz Gören Şahin
Tartışmacılar: Dr. Seçkin Çağırgan, Dr. Ali İrfan Emre Tekgündüz, Dr. Mutlu Arat
16:55 – 17:40 Oturum Başkanları: Dr. Osman İlhan, Dr. Fethiye İnce
Covid-19 ve Kök Hücre Transplantasyon: SGK
Konuşmacı : Dr. Metin Dağ
Tartışmacı: Dr. Zeynep Şahika Akı, Dr. Can Boğa
17:45 – 18:30 Oturum Başkanları: Dr. Meliha Nalçacı, Dr. Selami Koçak Toprak
Seçilmiş Poster Sunuları ve Poster Ödülleri
18:35 – 18:45 Oturum Başkanı: Dr. Hamdi Akan
Akılcı İlaç Sunumu
Konuşmacı: Dr. Handan Çipil

 

27 EYLÜL 2020 – PAZAR
10:00 – 10:45 Oturum Başkanları: Dr. Meltem Aylı, Dr. Gülsüm Özet
Hodgkin Lenfomada Relaps Refrakter Nasıl Tedavi Edelim?
Olgu: Dr. Müzeyyen Aslaner
Tartışmacılar: Dr. Şehmuz Ertop, Dr. Mehmet Şencan, Dr. İsmet Aydoğdu
10:50 – 11:35 Oturum Başkanları Dr. Tevfik Akoğlu, Dr. Hakan Özdoğu
KML’de Güncel Tedavi
Olgu: Dr. Ümit Yavuz Malkan
Tartışmacılar: Dr. Mehmet Yılmaz, Dr. Meltem Kurt Yüksel, Dr. İbrahim Haznedaroğlu
11:40 – 11:50 Kahve Arası
11:55 – 12:40 Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Turgut, Dr. Nilgün Sayınalp
KLL’de Relaps Refrakter Nasıl Tedavi Edelim?
Olgu: Dr.Hatun Sude Aktimur
Tartışmacılar: Dr. Burhan Turgut, Dr. Vahap Okan, Dr. Gürhan Kadıköylü
12:45 – 13:30 Uydu Sempozyum
Güncel Kılavuzlar Işığında Multipıl Miyelom Tedavisinde Lenalidomidin Yeri
Oturum Başkanı: Dr. Zafer Gülbaş
Konuşmacılar: Dr. Ömür Gökmen Sevindik
13:35 – 14:20 Uydu Sempozyum
Kemik İliği Transplantasyonunun Gizli Düşmanı Demir Yükü
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Sönmez
Konuşmacı: Dr. Sinem Civriz Bozdağ
14:25 – 15:10 Oturum Başkanları: Dr. Emin Kaya, Dr. Salih Aksu
Olgularla Akut Lenfoblastik Lösemide Relaps Refrakter Nasıl Tedavi Edelim?
Olgu: Dr. Şerife Solmaz Medeni
Tartışmacılar: Dr. Mehmet Sönmez, Dr. Mehmet Ali Özcan, Dr. Fahri Şahin
15:15 – 16:00 Oturum Başkanları: Dr. Ali Zahit Bolaman, Dr. İnci Alacacıoğlu
AML’de Relaps Refrakter Nasıl Tedavi Edelim?
Olgu: Dr. Cem Selim
Tartışmacılar: Dr. Serdar Bedii Omay, Dr. Ali Ünal, Dr. Filiz Vural
16:05 – 16:50 Oturum Başkanları: Dr. Osman İlhami Özcebe, Dr. Bülent Eser
Yüksek Risk MDS’de İkinci Sıra Tedavi
Olgu: Dr. Ünal Ataş
Tartışmacılar: Dr. Kadri Yamaç, Dr. Nil Güler, Dr. Ozan Salim

 

9. ULUSAL GERİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ
HEMŞİRELİK BİLİMSEL PROGRAMI
 

25 EYLÜL 2020 - CUMA (ORTAK OTURUM)
17:55 – 18:00 Açılış
Dr. Zafer Gülbaş, Dr. Ayşe Özkaraman, Dr. Osman İlhan
18:00 – 18:40 Oturum Başkanları: Dr. Osman İlhan, Dr. Zafer Gülbaş
Geriatric Hematology: Present – Future
Dr. Raul Cordoba
18:45 – 19:15 Geriatrik Hematoloji’de Laboratuvar
Dr. Yahya Laleli
19:15 – 19:45 Geriatrik Hematoloji’de Psikiyatri
Dr. Erguvan Tuğba Özel Kızıl
19:45 – 20:15 Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Çetiner, Dr. Günhan Gürman, Dr. Sevinç Kutlutürkan
Geriatrik Hematoloji Hastalarının Hastalığa Uyumu ve Rehabiltasyonu
Dr. Havva Tel
20:15 – 20:45 S.B. Hematolojide Endikasyon Dışı Onay Süreci
Dr. Banu Bayar
20:45 – 21:15 Covid-19 Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Dr. Alpay Azap

 

26 Eylül 2020 (HEMŞİRELİK BİLİMSEL PROGRAMI)
10.00-10.20 Açılış konuşmaları
Onkoloji Hemşireliği Derneği Başkanı Hemş. Figen Bay
Geriatrik Hematoloji Derneği Başkanı Dr. Osman İlhan
10.20-10.50 Konferans : Covid-19 Hastalık Sürecinde Bakım Yönetimi
Oturum başkanları: Hemş. Figen Bay, Dr. Osman İlhan
Konuşmacı: Hemş. Serpil Baş
Tartışmacı: Dr. Pınar Tarkun, Dr. Simten Dağdaş
10.50-12.20 Panel: Bakım Kalitesi
Oturum başkanları: Dr. Ayfer Karadakovan, Hemş. Arzu Ataş
10.50-11.20 Sağlıkta Kalite Standartları
Konuşmacı:
Çağlayan Sarıoğlan
11.20-11.50 Hasta Güvenliği ve Hasta Bakımı
Konuşmacı:
Dr. Fatoş Korkmaz
11.50-12.20 Hasta memnuniyeti
Konuşmacı:
Dr. Tuğba Menekli
Tartışmacılar: Dr. Vahap Aslan, Dr. Mahmut Töbü, Dr. Mehmet Gündoğdu
12.20 - 12.50 Öğle Arası
12.50-13.20 Konferans: Geriatrik Hematolojide Navigasyon ve Navigatör Hemşirenin Rolleri
Oturum Başkanları: Dr. Yasemin Yıldırım , Hemş. Tekmile Köse
Konuşmacı: Dr. Derya Çınar
Tartışmacılar: Dr. Murat Albayrak, Dr. Neslihan Andıç
13.20-14.50 Panel: Vakalarla Bakım Yönetimi
Oturum Başkanları: Dr. Sultan Kav, Hemş. Özlem Kılıç
13.20-13.50 Kemik İliği Nakil Süreci ve Sonrasında Bakım Yönetimi (Lenfoma Örnek Vaka)
Konuşmacı: Hemş. Büşra Doğan
13.50-14.20 Klinikte Yatarak Takip Edilen Hastanın Bakım Yönetimi (AML Örnek Vaka)
Konuşmacı: Hemş. Süheyla Uğurlu
14.20-14.50 Ayaktan Tedavi Alarak Takip Edilen Hastanın Bakım Yönetimi (Mutiple Miyelom Örnek Vaka)
Konuşmacı: Hemş. Pervin Horasan
Tartışmacılar: Dr. Özgür Mehtap, Dr. Figen Atalay, Dr. Selami Koçak Toprak
14.50-16.20 PANEL: Bakımda Karşılanamayan Gereksinimlerin Yönetimi
Oturum Başkanları: Dr. Perihan Güner, Hemş. Tülay Ölmez Çiçek
14.50-15.20 Psikolojik Gereksinimler
Konuşmacı: Uzm Hemş. İrem Ayvat
15.20-15.50 Yaşlılık ve Hastalık Sürecinde Cinsellik Gereksinimleri
Konuşmacı: Dr. Gülten Koç
15.50-16.20 Sosyal Destek Gereksinimleri
Konuşmacı:Uzm. Hemş. Ayşin Kayış
Tartışmacılar: Dr. Mehmet Dağlı, Dr. Muzaffer Keklik, Dr. Sinem Civriz Bozdağ

 

27 Eylül 2020 Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme Kursu
Koordinatör: Dr. Sevinç Kutlutürkan
Düzenleme Kurulu: Dr. Sevgisun Kapucu, Dr. Özlem Küçükgüçlü,
10.00-11.00 Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme Nedir?
Dr. Sevgisun Kapucu
11.00-12.00 Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme ve Ekip Yaklaşımı, Hemşirenin Önemi
Dr. Özlem Küçükgüçlü
Tartışmacılar: Dr. Erman Öztürk, Dr. Hasan Atilla Özkan, Dr. Cafer Adıgüzel
12:00 – 13:00 Vaka Örneği – Münevver Özcan

 

 

 

Bildiri Gönderimi

Yapım Aşamasında...

İletişim

ORGANİZASYON SEKRETERYASID Event Turizm Organizasyon Hiz. Ltd. Şti.
Adres: Güzeltepe Mahallesi Özvatan Caddesi No: 38/3 06690
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 438 10 39
E-Posta: info@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr